top of page

AMBULANTA ZA ENDOKRINOLOGIJU I BOLESTI METABOLIZMA

U našoj Ustanovi možete uraditi pregled specijaliste endokrinologije, prateću dijagnostiku i laboratorijsku obradu. 

  • dijabetes, inzulinska rezistencija i poremećaji metabolizma

  • uvodjenje insulinske terapije

  • pregled i ultrazvuk štitaste žlijezde

  • biopsija štitaste žlijezde tankom iglom (FNAB)

  • osteoporoza - dijagnostika i liječenje

  • reproduktivno zdravlje (rana menopauza, PCOS, sterilitet)

  • liječenje poremećaja lipida

  • endokrinološki funkcionalni testovi

U ambulanti redovno ordinira dr Marko Semiz, spec endokrinolog.

bottom of page