top of page

INTERVENCIJE I OPSERVACIJE

U posebnom prostoru za intervencije i opservaciju možemo da primjenimo sve vrste infuzione i injekcione terapije, intervencije i višesatno praćenje kod različitih akutnih i hroničnih stanja. Kosi prilaz i lift su posebne pogodnosti za lica sa invaliditetom, stare i onemoćale.

bottom of page