KABINET ZA ŠTITASTU ŽLIJEZDU

Sve promjene na štitastoj žlijezdi, kao i na drugim endokrinim organima, uspješno otkrivamo savremenom UZ dijagnostikom. Liječenje se provodi po savremenim, svjetskim kriterijumima, a rezultati liječenja su vidljivi vrlo brzo. 

 

Ova ambulanta se takodje bavi dijagnostikom i liječenjem ostalih endokrinih oboljenja s posebnim naglaskom na dijabetesnu bolest, kao masovnu nezaraznu bolest savremenog svijeta. Rad je usko povezan s ginekološkom ambulantom kod uključivanja savremene kontraceptivne terapije. 

Kralja Aleksandra br.1
79101 Prijedor, RS, BiH
  • w-facebook

tel/fax  + 387 (0) 52 231 872

mob     + 387 (0) 65 825 255

 

poliklinikasemiz@gmail.com

© ZU SC POLIKLINIKA SEMIZ