top of page

KARDIOLOŠKA AMBULANTA

Kod kardioloških pregleda se posebna pažnja obraća na najčešća oboljenja kardiovaskularnog sistema u cilju što brže dijagnostike i liječenja. Uska povezanost naše Poliklinike sa referentnim kardiološkim i kardio-hirurškim centrima regiona omogućava brzu i efikasnu intervenciju.

Uz kardiološke preglede, subspecijalisti prof. dr  Jasmin Čaluk i mr. sc. med. dr Adnan Delić rade i UZ srca, ergometriju, 24-časovni Holter EKG, te kontrole pacemaker-a.

Holter srca, Poliklinika Semiz, Prijedor
HOLTER SRCA
 

24-satni i 48-satni Holter srca je kontinuirano snimanje rada srca koje dijagnostikuje sve poremećaje u radu srca tokom različitih aktivnosti i tako postavlja indikaciju za elektrofiziološka ispitivanja  i ev. različite kardiohirurške intervencije.

Kontrola rada pejsmejkera, Polklinik Semiz, Prijedor
KONTOLA RADA PEJSMEJKERA

 

Kontrola rada pejsmejkera je neophodna  kao redovna kontrola, ali je potrebna i u slučaju nepredviđenih smetnji ili tegoba bolesnika.

To je brza, bezbolna i jednostavna metoda

Ergometrija, Kardiološka ambulanta Poliklinika Semiz Prijedor
ERGOMETRIJA

 

Ergometrija je test opterećenja kojim se ispituje stanje prokrvljenosti, tj. urednost snabdijevanja srčanog mišića krvlju.

Ona može da ukaže na postojanje srčane ishemije, potrebu daljnje dijagnostike, te tako pravovremeno može da spriječi nastanak infarkta srca.

Ultrazvuk srca, Poliklinika Semiz, Prijedor
ULTRAZVUK SRCA

 

 

Kardiološki pregled, Poliklinika Semiz, Prijedor
KARDIOLOŠKI PREGLED
bottom of page