Zdravstvena ustanova – Laboratorija “Konzilijum” uspješno radi program analiza koji obuhvata u ovom momentu preko 1000 parametara i pokriva sve oblasti savremene medicine, omogućavajući svakom pacijentu da u najkraćem mogućem roku dobije rezultate neophodne za postavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procjenu efikasnosti primijenjene terapije.

Široki dijapazon dostupnih pretraga obuhvata analize iz domena:

  • biohemije

  • hematologije

  • mikrobiologije

  • citogenetike

  • analize hormonskih parametara

  • histopatologije

  • imunologije

  • virusologije

  • tumor markere

  • određivanje koncentracije lijekova u krvi

Sve analize se mogu raditi svakim danom od 7 do 18 časova a subotom od 8 do 13h. Po nalaz pacijenti mogu doći lično, dobiti putem maila, ili poštom. Takođe, moguća je i kućna posjeta osobama koje nisu u stanju ili prilici da sami dođu do laboratorije.

 

Telefon  052 / 912 555

 

Laboratorija Konzilijum
Laboratorija Konzilijum

Laboratorija Konzilijum Prijedor

press to zoom
Konzilijum Prijedor
Konzilijum Prijedor

press to zoom
Laboratorija Konzilijum Prijedor
Laboratorija Konzilijum Prijedor

Konzilijum u zgradi Poliklinike Semiz

press to zoom
Laboratorija Konzilijum
Laboratorija Konzilijum

Laboratorija Konzilijum Prijedor

press to zoom
1/3