KONSULTATIVNI PREGLEDI

Obzirom da na veliki broj udruženih bolesti koje nalazimo kod naših internističkih i neuropsihijatrijskih pacijenata omogućili smo Vam povremene konsultativne,  posjete eminentnih  kolega odgovarajućih grana medicine:

  • Dijabetološko savjetovalište – uvođenje inzulinske terapije, savjetovanje o  samokontroli i zdravom  životu sa dijabetesom, edukacija o komplikacijama dijabatesne bolesti: dijabetesno stopalo, prevencija moždanog udara i kardiovaskularnih oboljenja, neuropatije

  • Kabinet za dijetetiku – nutricionista – savjeti za korekciju tjelesne težine, ishranu kod kod oboljenja poput dijabetesne bolesti, hipertenzije, gihta, hronične bubrežne insuficijencije, nakon srčanog  i moždanog udara, gastroenetroloških oboljenja.....

  • Urološka dijagnostika i konsultacije

  • Ortopedske konsultacije – edukacija o liječenju i prevenciji  povreda tokom epileptičnih napada, povreda koštanog sistema kod starije populacije, te kod osoba sa osteoporozom i drugim stanjima

  • Posjete otorinolaringologa radi dijagnostike kod osoba sa dugotrajnim kašljem, promuklošću, glavoboljama, gušenjem i poremećajima sekrecije iz gornjih respiratornih puteva

  • Psiholog - tim psihologa Vam omogućava psihologijsko testiranje, kao i individualnu i grupnu psihoterapiju kod različitih psihijatrijskih oboljenja.

  • Pregled dermatologa – promjene na koži su često odraz  poremećaja organskog i mentalnog  zdravlja .  Neohodan je svakako i dermatološki tretman , uključujući i prepoznavanje promjena  koje upućuju na  maligne procese kože.