top of page

KONSULTATIVNI PREGLEDI

 Obzirom da na veliki broj udruženih bolesti koje nalazimo kod naših internističkih i neuropsihijatrijskih pacijenata omogućili smo Vam povremene konsultativne,  posjete eminentnih  kolega odgovarajućih grana medicine:

  • Kabinet za dijetetiku (nutricionista)

  • Ortopedske konsultacije

  • Pregled otorinolaringologa

  • Pregled dermatologa

  • Psiholog

bottom of page