top of page

Nalazimo se na adresi:

Kralja Aleksandra br.1, 79101 Prijedor, RS, BiH

«Poliklinika Semiz» raspolaže sa sopstvenim parking prostorom koji se nalazi sa unutrašnje strane objekta.

Kosi prilaz i lift su posebne pogodnosti za lica sa invaliditetom, stare i onemoćale.

bottom of page