top of page

Zahvaljujući Vašem povjerenju proširili smo broj intervencija i izrasli u zdravstvenu ustanovu polikliničkog tipa sa ciljem osnivanja moderne, funkcionale zdravstvene ustanove, koja će zadovoljiti sve propisane normative i standarde, te pružiti vrhunske usluge dijagnostike i liječenja.

Potvrda tome je i činjenica da smo među prvim zdravstvenim ustanova RS dobili sertifikat za rad.

 

Obzirom na sve veći broj nezaraznih masovnih bolesti, u koje spadaju bolesti krvnih sudova srca i mozga, dijabetes mellitus, maligna oboljenja i sl, važno je djelovati preventivno, otkriti na vrijeme, te time spriječiti ili ublažiti njihove posljedice.

 

Ostvarenju ovog cilja, u našoj Poliklinici, doprinosi savremena medicinska oprema, te vrhunski kadar kog čine ljekari specijalisti, subspecijalisti, magistri i doktori medicinskih nauka, te profesori univerziteta.

Zahvaljujući dobroj poslovno-tehničkoj i naučnoj saradnji sa nama su i stručnjaci iz eminentnih zdravstvenih ustanova regije.

Poliklinika Semiz, Prijedor, dijagnostika, pregledi specijaliste

Osnivači ustanove su:

Primarijus, mr sc. med. Ljiljana dr Semiz

specijalista interne medicine

Primarijus, Prof. dr Zoran Ž. Semiz

specijalista i subspecijalista neurologije i psihijatrije

Poliklinika Semiz, dr Semiz, Poliklinika Prijedor
Poliklinika Semiz
POLIKLINIKA SEMIZ
Poliklinika Semiz
Poliklinika Semiz
Poliklinika Semiz
Poliklinika Semiz
bottom of page