ONKOLOŠKA AMBULANTA

Sve  veća učestalost malignih oboljenja nameće potrebu za periodičnim onkološkim konsultacijama  i pregledima u smislu savjetovanja o uzročnim faktorima, prevenciji , dijagnostici  i liječenju tumora. Preživljavanje kod ovih oboljenja poboljšavaju tri glavne komponente:  dobro organizovane preventivne aktivnosti za redukovanje izloženosti faktorima rizika ( pušenje duvana, konzumiranje alkohola..),  uspješno  i redovno testiranje  u odredjenim rizičnim grupama u populaciji (čime se omogućavana rano prepoznavanje bolesti )  i naravno, adekvatno liječenje u skladu sa svjetskim  standardima

Kralja Aleksandra br.1
79101 Prijedor, RS, BiH
  • w-facebook

tel/fax  + 387 (0) 52 231 872

mob     + 387 (0) 65 825 255

 

poliklinikasemiz@gmail.com

© ZU SC POLIKLINIKA SEMIZ