top of page

INTERNISTIČKA AMBULANTA

U internističkoj ambulanti redovno radi primarijus, mr sc. med. Ljiljana dr Semiz, specijalista interne medicine, gdje pored internističkog pregleda i EKG dijagnostike mogu da se odrede i markeri rane miokardne infarkcije (troponin), INR i korekcija antikoagulantne terapije, određivanje Helicobacter pylori u krvi i stolici, KKS, DKS, GUK, SE, urin.

 

Redovne aktivnosti ordinacije su prevencija masovnih nezaraznih bolesti, čemu se poklanja posebna pažnja.

Holter krvnog pritiska, Poliklinika Semiz
Holter krvnog pritiska
EKG snimanje
Pod nadzorom interniste vršimo i primjenu inhalatorne terapije sa bronhodilatatorima, kortikosteroidima te sekretoliticima. Inhalacije su brze i bezbolne aplikacije lijekova kod pacijenata sa upornim tegobama sa disanjem i slabom tolerancijom napora.
Inhalaciona terapija, Poliklinika Semiz
Inhalator, Polklinika Semiz
bottom of page